"Gos Sa Mer" Collaborative work with Ester Partegàs, Lynden Sculpture Park, Milwaukee WI

"Gos Sa Mer" w/ Ester Partegàs Xerox, vinyl and wood 2012

"Gos Sa Mer" w/ Ester Partegàs Xerox, vinyl and wood 2012

"Gos Sa Mer" w/ Ester Partegàs Xerox, vinyl and wood 2012

"Gos Sa Mer" w/ Ester Partegàs Xerox, vinyl and wood 2012

"Gos Sa Mer" w/ Ester Partegàs Xerox, vinyl and wood 2012